2punts

Suplement de tendèncias del diari Ultima Hora Menorca.  La maquetació es realitza amb les tipografies Concu™ i Miona™ realitzades per Damià Rotger Miró.

Client: 2punts