2punts

Suplement de tendèncias del diari Ultima Hora Menorca. La maquetació es realitza amb les tipografies Concu™ i Miona™ realitzades per Damià Rotger Miró.

Client: 2punts

Premi Anuaria 2008 Index Book 2009. Disseny Editorial. Suplement