Agenda Huguet

Agenda-Quadern 2009. Calendari, quadern de notes i planing de diversos anys per a l’important bufet d’advocats.

Client: Huguet Abogados

A visual directory of terms for global design. Rockport. 2010