Avantprojecte de rehabilitació d’illeta 86345 a Platja de Palma

Amb Joan Riera

Proposta per rehabilitar els edificis de la illeta 86345 de Platja de Palma, dins les actuacions previstes pel Consorci Platja de Palma.

Palma. Mallorca

2012

Promotor: Consorci Platja de Palma