Casa Cuartel de la Guardia Civil a Formentera

Són condicionants de l’ordenació, la forma i situació de la parcel·la, la seva topografia, la vegetació existent, la servitud de protecció de la carretera de Cala Savina a Punta Roja (PM-820) i la tipologia de las edificacions a Formentera.

La col·locació de les edificacions i els accessos respon a la premissa de situar l’edifici de dependències oficials en primera línia des de la carretera, amb accés frontal, de forma que sigui l’element que visualment adquireixi la característica d’edificació principal i en la part posterior i cap a l’interior de la parcel·la se van disposant els habitatges formant dos conjunts que s’orienten cap a l’Estany Pudent.

Carretera de San Francesc a La Savina. Formentera

Col·laboració amb Sé Duch i Xisco Pizà

2012

Promotor: SEGIPSA

Sup. construïda 2.810m²