Tipografia Concu

Homenatge a un mestre de les arts gràfiques.

Aquest projecte tipogràfic no hagués estat possible sense el suport, les observacions i suggeriments
d’Enric Jardí, Laura Meseguer, José Manuel Urós i especialment les correccions de Iñigo Jerez. Gràcies a tots!!!

Disseny: Damià Rotger Miró

Client: Dúctil

Premi Anuaria. Tipografia. 2009 // Tipografia feta a Eina Espai Barra de Ferro (Barcelona, juny 2007)