Concurs Antiga Peixateria (Pollença)

Concurs per a proposta d’idees per a antiga peixateria. La idea inicial de la proposta és la conservació de la volumetria existent com a “buit urbà” integrat a la plça. La proposta esten el perfil de la coberta existent per configurar un lloc sotacoberta, una ombra un espi polivalent que ese situa en el límit interior – exterior.

El resultat és una peça lleugera de petita entitat que s’entén com a a un element annex a la plaça on els pollencins puguin participar de diferents activitats. A més, el programa contempla la incorporació d’un petit punt d’informació turística i  àrees polivalemts a l’aire lliure sota aixopluc.

Plaça Major de Pollença

2013 – 2014