Convent de Biniamar (Selva)

Projecte de supressió de barreres arquitectòniques i transformació de l’antic convent en espai polivalent. El projecte planteja la recuperació dels espais exixtents en desús i la millora del comportament energètic del conjunt, conservant en tot moment l’essència de l’edifici i el seu mobiliari.

Carrer de Sor Margalida de la Passió, 22

Biniamar, Selva, Mallorca

2014-2015