Dos mil anys d’Església, quatre bisbes menorquins

Estudi dels perfils biogràfics dels quatre fills de la terra que han merescut la ordenació de l’episcopat. I açò en els darrers set segles, que és el temps que discorre d’ençà de la conquesta de Menorca el 1287 per Alfons III.

Client: Llibres de la TerraÉtapes.

Design et culture visuelle. Édition française. 2010 Basic Cover. Cobertes de llibres. 2013