Edat de la Raó

Cartell homenatge a Descartes.

Client: Amigues i amics de Descartes