La eficacia y efectividad de las normas aplicables al turista

Identitat corporativa i catàleg pel congrés de normes aplicables al turista.

Client: Unió d’Advocats Europeus

Basic Brochures. Catálogo. 2010 // A visual directory of terms for global design. Rockport. 2010