El joc de la bolla a Menorca

Joc popular amb el qual s’entretenia la gent de Menorca i que està documentat des del segle XVIII. Es tenen indicis de jocs similars a l’antic Egipte, Gràcia, Roma i a l’època medieval finas arribar als nostres dies.

Client: Departament d’Esports i Cooperació Internacional