Els béns de caràcter industrial a Menorca: El mapa de la sabata

Estudi del patrimoni historic-industrial del calçat a Menorca.

Client: Mº Àngels Sastre Genestar