Els darrers dies

Testimoni gràfic de les darreres jornades d’activitat a l’Hospital Verge del Toro. Homenatge als profesionals que durant anys hi han treballat.

Client: Govern de les Illes Balears.

Premi Daniel Gil de Disseny Editorial. 2009