Expossessió

En la 2a edició de ”exposessió”, esdeveniment de varies disciplines artístiques, hem intervingut amb una instal·lació tipogràfica que reflexiona sobre la lletra com a suport físic del pensament. Diverses lletres per a diversos pensaments.

Client: Victor Bauçà / Sa Possessió