Figures del Nou-cents

Menorquins il·lustres del centenàri 1900.

Client: Sa Nostra

Escrit per: Miquel Àngel Limón Pons