Habitatge unifamiliar entre mitgeres a Son Ferriol

El projecte respon a una idea de privacitat, una premissa important pels seus usuaris. La façana del carrer (orientació ponent) té unes obertures de menors dimensions en planta pis, i les que es troben en planta baixa tenen una doble pell que les protegirà de possibles intrusions; en canvi la façana interior, que dóna al pati de darrera, s’obri completament a aquest espai, més íntim, més privat i controlat. Les obertures són de grans dimensions i pretenen establir una relació molt directa de l’interior amb l’exterior, com si las estances que donen a aquest front (orientació llevant) es prolonguessin fins al pati i el límit físic desaparegués.

Son Ferriol. T.M. Palma. Mallorca

2009

Promotor: privat

Sup. Construïda: 202m²