Il·lustració i Medicina

Estudi històric-científic que mostra la relació que des de l’època de la Il·lustració fins als nostres dies ha existit entre homes de ciència i el progrés de les arts i la cultura. L’edició s’ha realitzat aplicant un disseny propi del Segle de les Llums (maquetació i gravats d’època).

Client: Reial Acadèmia de Medicina de Balears.

Premi Anuaria 2008 // Made in Spain. Editorial 2. (2007)