Kiddy’s Planet

Projecte d’arquitectura, disseny d’interiors i disseny de identitat corporativa per a Ludoteca. El projecte preten generar un vincle entre el local existent i els espais ajardinats exteriors mitjançant un sistema d’aules que permetin la visió transversal entre les dues façanes. Aquesta transparència s’acompanya amb una sèrie de vinils en forma d’arbres de paraules en anglès que reforcen el concepte original d’activitats en anglès per a infants.

Client: Kiddy’s Planet