Lullius Textura

Interpretació actual de les lletres gòtiques. Basada en la construcció de la »gòtica textura» de punta ampla, de duresa en les seves formes, nirvis i cops interromputs.

Disseny: Damià Rotger Miró

Client: Dúctil

Selected Europe 2013 //Artpower, Japan. Tipografia. 2011 // Carácter Latino. Tipografia. 2011