Margarida Llabrés

Disseny de la identitat corporativa d’aquesta traductora afincada a França. La traducció és una activitat que consisteix en comprendre el significat d’un text en un idioma, text origen o «text de sortida», per a produir un text amb significat equivalent, en altre idioma, text traduït o «text meta».

Client: Margarida Llabrés

Innovative Stationery Graphics. Corporative Identity. 2011 // Basic Identity. Identitat Corporativa. 2010 // Étapes. Design et culture visuelle. Édition française. 2010