Metàfora 41

Retolació de la Metàfora 41 del llibre Amic e amat de Ramon Llull. L’aplicació s’ha realitzat amb la tipografia Lullius, que hem dissenyat en homenatge a Ramon Llull.

Client: Institut Ramon Llull