Migjorners amb petjada

Lettering i cartells per aquest estudi historiogràfic que recull els migjorners i migjorneres que han deixat petjada a la vila.

Client: Ajuntament des Migjorn Gran