Miquel Hernández Pons

Un jurista que votà NO al franquisme. Menorquí que tingué el coratge intel·lectual d’oposar-se al franquisme i a tota la seva duresa com a dictadura, fent-ho des de dins la societat de l’època.

Client: Papers de PletaÉtapes.

Design et culture visuelle. Édition française. 2010 Basic Cover. Cobertes de llibres. 2013