MXM

Elements de promoció d’unes jornades fotogràfiques.

Fotografies: Foto Club Llum.

Client: Menorca a la Vista

A visual directory of terms for global design. Rockport. 2010 //Basic Brochures. 2010