1º fase del “Corredor verd del Parc de les Vies”

Col·laboració amb Albert Viaplana Vea, David Viaplana Canudas,

Francisco Cifuentes i Xisco Pizà

L’àmbit d’actuació té tres intervencions diferenciades:

– El tram final del carrer Jacint Verdaguer, pel que es planteja una reforma que inverteixi el caràcter actual de carrer destinat en bona part al transit rodat, en favor d’un nou caràcter de passeig de vianants, amb presència d’arbrat i zones verdes, permetent-se només una circulació de tráfic limitada.

-El carrer Tomàs LLuis de Victoria, pel que es planteja destinar bona part de la seva secció al creixement de les voreres existents i plantació d’arbrat.

-La passera de vianants que comunicarà el corredor verd amb la barriada de Son Fortesa Nord.

Tram final de c/ Jacint Verdaguer i c/ Tomàs Lluis de Victoria

2011-2013

Promotor: Ajuntament de Palma

Sup. Construïda: 37.000m²