Residència

Centre de dia i Residència de 42 places per discapacitats psíquics envellits. Respectant les comunicacions a cobert entre els diferents mòduls, es busca una independència i disperció dins la retícula d’arbres fruiters on s’implanta. Els dormitoris amb bany agrupats per parelles, formen volums opacs, conectats per les sales en forma de porxo.Dominen les orientacions a sud i les ventilacions creuades per assegurar el bon funcionament climàtic.

Pla de Na Tesa, Mallorca

2003-2008

Client: AmadipEsment

Constructor Llull Sastre

Arquitecte tècnic: Carme Aguiló

Dúctil + Alfons Romero