Santa Eulàlia

Recopilació dels textos que s’han produït al voltant de la concessió del premi Memòia Viva a la parròquia Santa Eulàlia; per la seva ferma defensa en la recuperació i la posta en valor artístic i arquitectònic de l’edifici parroquial.

Client: Papers de PletaÉtapes.

Design et culture visuelle. Édition française. 2010 Basic Cover. Cobertes de llibres. 2013