Ses Rotgetes

Habitatge unifamiliar aïllat de nova construcció que procura intervenir el mínim a la topografia natural de fort pendent i respectar la vegetació situant-se entre els pins i alzines centenàries i fent-les participar de la casa. L’essència d’aquest habitatge és la voluntat de trobar un acord entre arquitectura i paisatge d’una manera no impositiva, que sigui capaç de conservar tots els valors existents i si més no afegir-ne d’altres.
Ses Rotgetes de Canet, Esporles.

2012

Client: Família Canyelles