Tallers Ocupacionals

Tallers ocupacionals i naus agrícoles. L’equipament es disposa en diferents volums retranquejats per evitar l’impacte i entrar a escala del territori i els edificis existents. S’orienta a sud-est com les possessions de la zona i s’obre a la bona orientació amb una pell de lames, tancant-se a nord per la continuitat de la xapa de les cobertes.

Llegat Weyler,
Son Ferriol. Mallorca

2000 – 2002

Client:
AmadipEsment

Dúctil + Alfons Romero