Tipografies topogràfiques, Topografies tipogràfiques

Per reivindicar el paper, la Editora
Sr ferrer, va convidar a diferents creatius a intervenir una llibreta per presentar la nova col·lecció »Una història romàntica a Mallorca» que van ser exposades durant la Nit de l’Art 2012.

Client: Sr Ferrer