Tipografia Cintax

Exercici pràctic-conceptual. Tipografia construïda amb cinta aïllant dins d’una mida constant donada pel format A4. Aquest procediment implica un alfabet monoespaciat on l’arquitectura de la lletra no conté curves.

Client: Dúctil